Make your own free website on Tripod.com
Y gof caeth
Wedi ei gaethgludo o goedwigoedd glaw y gorllewin,
Fe'th gyrchodd i Rufain, gaethwas,
Fe'th roddodd gwaith y gof du
A gwnei cadwyni.
Gall y haearn coch a ddygi o'r ffwrnais
Gael ei ffurfio fel y mynni,
Gelli di wneud cleddyfau
Er mwyn i'th bobl dorri'r cadwyni,
Ond ti, y caethwas hwn,
Ti sy'n gwneud cadwyni, rhagor o gadwyni.