Make your own free website on Tripod.com
L'esclau ferrer
Furtiu en les selves d'occident
et portaren a Roma, esclau
et donaren un ofici de ferrer
i fas cadenes.
El ferro al viu que treus dels forns
el pots moldejar com vulguis
pots fer espases
Para que els teus companys trenquin les cadenes
pero tu, aquest esclau
fa cadenes, més cadenes.